Ondernemen is vallen en opstaan, maar ook staan en opvallen.

Visie op ondernemerschap

Edupreneur

Onze visie op ondernemerschap: ondernemen is in en wordt in de toekomst belangrijker. Bijvoorbeeld, steeds meer jongeren staan positief tegenover het starten van een eigen bedrijf. Bovendien vragen organisaties steeds vaker om een ondernemende houding en gedrag. Daardoor besteden steeds meer onderwijsinstellingen aandacht aan lessen over ondernemerschap. Van het primair onderwijs tot en met het wetenschappelijk onderwijs. Bijvoorbeeld, in het MBO verandert de kwalificatiestructuur. Zo zijn er drie keuzedelen:

  • oriëntatie op ondernemerschap,
  • ondernemend gedrag en
  • ondernemerschap.

Ondernemendheid is de overkoepelende term voor een ondernemende houding en gedrag. Daarmee vormt het een belangrijke voorwaarde voor ondernemerschap. Dat betekent kort gezegd: kansen zien en benutten, en het creëren van waarde. En waarde is veel meer dan geld alleen. Lees hier meer over wat is ondernemerschap?

Een ondernemende houding helpt iedereen in het dagelijkse leven: thuis, op school, en tijdens het werk. En gelukkig is ondernemendheid bij studenten te ontwikkelen. Vooral als dit in een doorlopende leerlijn gebeurt. Toch, er is een kanttekening: het vraagt om coachingsvaardigheden van de docent. Daarin kunnen wij helpen.

Vision business coaching edupreneur

Vision business coaching entrepreneur

Entrepreneur

Er zijn veel ondernemers in Nederland, maar zijn ze ook allemaal even ondernemend? Immers, iedereen kan ondernemer worden. Je schrijft je in bij de Kamer van Koophandel, vraagt een BTW nummer aan en je bent gestart. Toch gaat het er niet om of je ondernemer bent (of wilt worden), maar hoe ondernemend je bent. Lees hier wat een entrepreneur precies is. Ben je ondernemend genoeg voor wat je wil ondernemen?

Onze visie op ondernemerschap is kansen zien, kansen benutten en het creëren van waarde voor jezelf en anderen. Goed nieuws voor iedereen: het is te ontwikkelen. Dat heeft wetenschappelijk onderzoek inmiddels wel bewezen.

Evengoed begint succesvol ondernemen met zelfinzicht. Eerlijk in de ondernemerspiegel kijken en je sterke en zwakke punten kunnen benoemen. Want daar schort het bij veel ondernemers aan. Onderzoek toont aan: slechts 28% heeft accurate zelfkennis. Meer goed nieuws: ook dat is te ontwikkelen.


Intrapreneur

De wereld verandert in een rap tempo. Businessmodellen volgen elkaar razend snel op. Dat betekent dat de tijd voorbij is als organisatie om rustig af te wachten en dan pas te schakelen. Ook binnen overheden. Dat betekent ondernemerschap op de werkvloer. Werknemers moeten anticiperen op wat komen gaat, ook al weten ze niet waar het naar toe gaat. Zij moeten kansen zien, ervoor zorgen dat de organisatie ze kan benutten en daarmee waarde creëren voor de organisatie. En dat is te ontwikkelen.

Je hebt geen eigen bedrijf nodig om ondernemend te zijn. Er zijn werknemers die bij een (groot) bedrijf werken en heel ondernemend zijn. Die (nog) geen eigen bedrijf hebben, maar wel over de ondernemende competenties beschikken en ondernemend gedrag vertonen. De interne ondernemer of intrapreneur. In veel vacatures zoeken ze een ondernemer. Eigenlijk bedoelen ze een ondernemende werknemer. Maar om te ondernemen binnen de onderneming moeten ook de cultuur en structuur geschikt zijn gemaakt om intrapreneurship te laten slagen.

Vision business coaching intrapreneur