Hoe ontwikkel je jouw Zelfstandigheid?

Is zelfstandigheid- als belangrijk onderdeel van ondernemerschap – te leren? Het is een diepere behoefte – een drijfveer – om voor jezelf te beginnen. Zelfstandigheid is een eigenschap waar je mee geboren wordt en die is niet te ontwikkelen, of toch wel? Van de 300.000 mensen die de E-Scan Ondernemerstest hebben gedaan, noemt 36% “Werk doen wat ik leuk vind”, als belangrijkste reden om voor zichzelf te beginnen.

Inhoudsopgave

Ondernemen vanuit een passie

Werk doen dat je leuk vindt, is ondernemen vanuit een passie of op zijn minst vanuit een positieve motivatie. Echter, dat geldt minder voor de tweede, met 34%, meest genoemde reden: “Zelfstandig en onafhankelijk zijn”. Dat kan ook vanuit een negatieve motivatie ontstaan. Bijvoorbeeld, omdat ze het beu zijn afhankelijk te zijn van anderen, van een uitkeringsinstantie. Maar zelfs met een positieve motivatie vormt het zelfstandig ondernemerschap een noodzakelijke voorwaarde om (eindelijk) werk te kunnen doen wat iemand leuk vindt.

Als ondernemer heb je al snel meerdere bazen

Maar wat zegt dat nou werkelijk over hun zelfstandigheid. Over hun wil om onafhankelijk te zijn, zelf beslissingen te nemen en op eigen kracht (verder) te gaan. Velen wensen het, maar blijken er in de praktijk toch grotere moeite mee te hebben. Ze willen niet langer afhankelijk zijn van een baas die hun werk bepaalt, maar daar liever zelf invulling aan geven. Ze willen en zoeken zingeving.

Dat zie je steeds meer bij de jonge ondernemers van nu. Maar eenmaal voor zichzelf gestart, krijgen ze er minimaal 3 bazen bij als het aan de fiscus ligt. Bazen die hun factuur betalen! En een beetje starter heeft er al snel meer dan 3. Hoe onafhankelijk en zelfstandig ben je dan nog?

Gelukkig voor hen en voor jou: Zelfstandigheid is te leren.

Zelfstandigheid is niet hetzelfde als onafhankelijk zijn

Onafhankelijkheid wordt vaak gebruikt als synoniem voor zelfstandigheid, maar dat is het niet. Er is wel degelijk een verschil. Dat is belangrijk om te onthouden, zeker voor het ontwikkelen ervan.

Onafhankelijkheid betekent je eigen weg gaan, wat anderen er ook van vinden of zeggen. Het betekent dat je de vrijheid bewaart om ‘nee’ te zeggen, waardoor je jouw visie bewaakt. Anders wordt je een agendapunt in iemands anders agenda waar je weinig over te zeggen hebt!

Eigenwijsheid

Je kan het eigenwijs noemen, maar ik noem het liever eigenwijsheid. Als je ervan overtuigd bent, dat jij het op jouw manier moet doen, of je eigen weg moet gaan – ook al kun je daarvoor geen bewijzen of argumenten voor aandragen – dan vereist dat moed om het ook op jouw manier te doen. En dat getuigt van een onafhankelijke manier van denken.

Terwijl zelfstandigheid eerder duidt dat je iets op eigen kracht kan uitvoeren of tot stand brengen. Maar dat ‘iets’ kan heel goed door iemand anders zijn opgedragen of voorgesteld, je opdrachtgever bijvoorbeeld. De eigenschap zelfstandigheid die met de E-Scan wordt gemeten, verwijst naar beiden begrippen.

Ontwikkel je zelfstandigheid

Ondernemerschap is te ontwikkelen, bewijzen ook wetenschappelijke onderzoeken die hier naar gedaan zijn. Hieronder vind je een aantal tips om jouw zelfstandigheid te vergroten.

  • De meest effectieve methode is een ondernemerscoach in de arm te nemen.
  • Wil je het zelf doen, wat natuurlijk al een goede stap is naar een grotere zelfstandigheid, dan kan het volgende je daarbij ondersteunen. Zelfstandigheid heeft een positieve correlatie met zelfvertrouwen. Als je niet van je eigen kracht of jouw eigen idee durft uit te gaan, leer je er ook nooit op te vertrouwen. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van doen. En door te vallen en weer op te staan – met wat meer ervaring – vergroot je je zelfstandigheid.
  • Start met relatief kleine besluiten of ideeën die geen grote impact hebben op jouw functioneren (en dat van jouw bedrijf) en probeer het gewoon uit. Kijk vervolgens terug: Wat ging goed?. Wat kan anders of zo mogelijk nog beter? Hoe ga je dat de volgende keer inzetten? Dat is ondernemend leren, waardoor je leert ondernemen!

Ondernemen is niet eenzaam, wel alleen. Als ondernemer sta je er uiteindelijk alleen voor.

Ondernemer en investeerder Kees de Jong in Sprout

Met ondernemende groeten,

Martijn

Lees verder over het Ondernemers Competentie Model