Intrapreneur Scan

De Intrapreneur Scan meet en monitort de groeikracht van een organisatie. Het is een online scan die de ondernemendheid van de medewerkers en de structuur en cultuur van een organisatie meet en daarmee de groeikracht van een organisatie.

  • ondernemendheid van medewerkers
  • structuur en cultuur van de organisatie
  • inclusief 3 x 360º feedback
  • monitoring van groeikracht van een organisatie

De Intrapreneur Scan meet de ondernemendheid van individuele medewerkers aan de hand van een wetenschappelijk gevalideerde online vragenlijst. De monitor rapporteert de belangrijkste eigenschappen, kwaliteiten en denkstijlen die nodig zijn voor intrapreneurship, maar ook de doorslaggevende factoren voor groei, zoals structuur, cultuur en de rol van het management. Door de Intrapreneur Scan van alle medewerkers (of logische delen daarvan) samen te voegen ontstaat inzicht in de ondernemendheid van een afdeling of organisatie en wordt direct duidelijk waar de organisatie staat en wat er mist.

Een goed concept of product wordt niet automatisch een groot succes. Om van iets goeds echt iets groots te maken heb je groeikracht nodig

René Savelberg – McSense Business Accelerators