E-Learning voor Intrapreneurs

Een online trainingsprogramma dat de medewerker stap voor stap begeleidt bij het stellen en behalen van zijn persoonlijke doelen om ondernemender te worden. Het geeft de medewerker inzicht en focus zijn de persoonlijke ontwikkeling als onderdeel van evidence based learning.

  • beschikbaar na afronding Groeikrachtmonitor
  • inclusief smart doelen wizard
  • inclusief gefaseerd 360º feedback van 3 collega’s
  • duur en intensiteit in overleg samen te stellen met HR

De E-Learning is beschikbaar voor medewerkers die zelfstandig aan de slag kunnen en mogen om ondernemender te worden. Als een Groeikrachtmonitor is afgerond, wordt de E-Learning geactiveerd. De duur van de E-Learning kan in overleg met de manager of met HR worden afgestemd. Doel is de medewerker stap voor stap te begeleiden in zijn ondernemerschapsontwikkeling. Onderdelen zijn: 360 graden feedback, doelen stellen, doelen SMART maken, reflectie en evaluatie momenten.

Omdat het SMART maken van doelen voor veel medewerkers lastig is, krijgt de werknemer een wizard die hem hierbij helpt. Deze wizard is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en zorgt ervoor dat werknemers niet alleen doelen SMART formuleren maar ook daadwerkelijk verantwoordelijk voelen voor het behalen hiervan. De E-Learning is gebaseerd op evidence based learning.

Menu