E-Learning voor Edupreneurs

Een online trainingsprogramma dat in overleg met de docent op maat wordt samengesteld. De E-Learning helpt de student stap voor stap bij het stellen en behalen van zijn persoonlijke doelen. Het geeft hem inzicht en focus op zijn persoonlijke ontwikkeling. Voor de docent vormt het een goede basis voor de toekenning van studiepunten (EC). Meetbare persoonlijke ontwikkeling vormt een steeds belangrijker wordend onderdeel van een minor (HBO) of keuzeonderdeel (MBO).

  • beschikbaar na afronding E-Scan
  • inclusief smart doelen wizard (nieuw)
  • inclusief gefaseerde 360º feedback
  • duur en intensiteit op maat in te stellen.

De E-Learning is geschikt voor studenten in het MBO en HBO die werk moeten maken van hun persoonlijke ontwikkeling. Als een E-Scan is afgerond, wordt de E-Learning geactiveerd. De duur en intensiteit wordt in overleg met de docent opgesteld. Hierin wordt vaak blended learning toegepast; dus een mix van digitaal en klassikaal onderwijs.

Doel van de E-Learning voor Edupreneurs is de gebruiker stap voor stap te begeleiden in zijn persoonlijke ontwikkeling. Onderdelen die ingezet kunnen worden zijn: 360 graden feedback, doelen stellen en SMART maken, reflectie  en evaluatie momenten. Omdat het SMART maken van doelen voor veel studenten lastig is, hebben wij op basis van wetenschappelijk onderzoek een nieuwe wizard ontwikkeld. Elk traject of programma leidt tot evidence based learning.