Persoonlijkheidstesten voor ondernemers, waarom generieke tests niet voldoen

Persoonlijkheidstest ondernemer

Een persoonlijkheidstest beoordeelt iemands individuele bekwaamheid en persoonlijkheid. Mits goed onderzocht en gevalideerd, helpt het de beoordelaar – een recruiter, manager, ondernemer – om een nauwkeurig beeld van de persoonlijkheid van een kandidaat te krijgen. Echter, voor de ondernemer gaat dat niet op.

Inhoudsopgave

Wat is een persoonlijkheidstest?

Zelfkennis is essentieel om goed te kunnen functioneren op het werk

Een persoonlijkheidstest betekent het meten van iemands persoonlijkheid. Over het algemeen kan een persoonlijkheid worden omschreven als een natuurlijke manier van denken, voelen en voorkeuren die iemands gedrag voorspellen. Metingen worden dus meestal gedaan door middel van een persoonlijkheidstest of een beoordeling van de persoonlijkheid en maken vaak deel uit van een sollicitatie.

Zo’n beoordeling kan bijvoorbeeld bestaan ​​uit een verbale redeneringstest, een numerieke redeneringstoets of numerieke test, een schematische redeneertest (bijvoorbeeld door visuele representaties), intelligentietests of IQ-test, een inductieve redeneertest, een cognitieve vaardigheidstest, abstracte redeneringstests, en de lijst gaat maar door. Bovendien zijn dit allemaal tests die een testscore opleveren, die het denkvermogen van de kandidaat aangeven.

Om te meten hoe iemand zich voelt en gedraagt, kun je een persoonlijkheidsvragenlijst, een psychometrische beoordeling, een situationele beoordelingstest, een vaardigheidstest, een rekentest en enkele verbale tests afnemen. En deze lijst met testen kan nog verder worden uitgebreid.

Ondernemers Competentie Model

Een test of beoordeling kan verschillende aspecten van een persoon onthullen. Als iemand bijvoorbeeld een zeer ondernemende persoon is, zegt dat iets over de persoonlijke eigenschappen van dat individu. Maar ondernemerschap is veel meer dan een enkele persoonlijkheidskenmerk, aanleg of een ondernemende manier van denken. Je kunt de term ondernemerschap dus als een competentie beschouwen. Het Ondernemers Competentie Model bestaat uit vier basiselementen: motivatie, kenmerken & denkstijlen, vaardigheden (persoonlijke kwaliteiten of capaciteiten) en kennis & ervaring.

Iemands persoonlijkheid kan op veel manieren worden gemeten. Echter, de meest voorkomende zijn met een persoonlijkheidstest of een beoordeling van de persoonlijkheid. Dit laatste gebeurt dus op een andere manier dan met een test, zoals bijvoorbeeld een interview. Vroeger werden deze tests uitgegeven door een testuitgeverij en moest je een assessment of loopbaan centrum bezoeken, maar tegenwoordig zijn er via internet nog veel meer tests te vinden met een muisklik.

De meeste testen zijn een gratis. Echter, missen deze ‘snelle’ testjes een betrouwbare en goed onderzochte basis. Ze zijn dus niet betrouwbaar! Het kan gemakkelijk tot de verkeerde conclusie leiden en veel schade aanrichten. Het zou dus het beste zijn als je altijd op zoek ging naar een persoonlijkheidstest die wetenschappelijk onderbouwd en geëvalueerd is.

Zo meet de E-Scan de ondernemerscompetentie nauwkeurig en betrouwbaar. Daarom geeft het direct inzicht in de ondernemersmentaliteit en het groeipotentieel van een (aspirant) ondernemer.

Waarom is een persoonlijkheidstest belangrijk?

Human resources (HR) gebruiken meestal een persoonlijkheidstest om te beoordelen of iemand past bij een functieomschrijving en of de kandidaat past bij de bedrijfscultuur. Dus, in een wervingsproces, voorspellen deze tests vaak de werkprestaties. Dat is tenminste de bedoeling. Om een ​​test te kunnen gebruiken, heeft de werkgever of recruiter echter training en accreditatie nodig. Bovendien gebruiken allerlei soorten coaches deze persoonlijkheidstesten om een ​​nauwkeurige psychometrische meting van de persoonlijkheid van hun cliënt te krijgen.

Om iemands individuele bekwaamheid, sterke en zwakke punten te meten en te kunnen beoordelen, heb je een goed onderbouwde en gevalideerde persoonlijkheidstest nodig. Het helpt de assessor om snel en nauwkeurig een duidelijk beeld te krijgen van iemands persoonlijkheid. Zonder dergelijke instrumenten, zou een beoordelaar terugvallen op het zeer subjectieve onderbuikgevoel. Dit kan gemakkelijk leiden tot een zogeheten vals-positief (iemand wordt aangenomen die – achteraf -niet geschikt is).

Daarnaast missen de meeste mensen goede zelfkennis. Ze overschatten snel hun sterke punten en vermelden weinig tot geen zwakke punten. Of benoemen zwakke plekken die in zekere zin ook als sterk kunnen worden uitgelegd. Bijvoorbeeld, “ik kan heel dominant zijn,” waarmee ze ook willen zeggen dat ze een sterke persoonlijkheid hebben.

Is E-Scan een persoonlijkheidstest?

Ja en nee, het is veel meer dan een online test of beoordeling. Het is een scan met aanvullende tools om de resultaten om te zetten in een concreet actieplan voor verdere ontwikkeling van de ondernemer en het bedrijf. Het combineert psychometrische aspecten met de theorie van ondernemerschap en de bedrijfslevenscyclus.

E-Scan, is een data gedreven scan waarin je de persoon of klant kunt vergelijken met andere ondernemers. Je ziet grafisch en tekstueel hoe ze als ondernemer scoren op essentiële competenties en wat voor type ondernemer ze zijn. En of dat past bij de fase van hun bedrijf en wat ze nog missen.

Het meet dus het vermogen van het individu nauwkeurig zoals elke andere top-gevalideerde persoonlijkheidstest die wordt afgenomen. Maar dat is slechts een deel van wat E-Scan doet. E-Scan is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar succesvol ondernemerschap, dat in 1995 is begonnen en voortdurend wordt geëvalueerd.

E-Scan verschilt van de meer algemene persoonlijkheidstests omdat het meer een scan is dan een test. Het is een scan van de ondernemerspersoonlijkheid in perspectief van het bedrijf en de strategie. Het combineert psychometrische analyse met bedrijfstheorie en praktijk. Ondanks de kwaliteit van de algemene persoonlijkheidstests, meten ze een algemene persoonlijkheidstest en hebben ze altijd een extra vertaling en validatie nodig om van nut te zijn voor het beoordelen van ondernemers.

De 2 belangrijkste toepassingen van een persoonlijkheidstest voor de ondernemer

Screening: hoe selecteer je de franchisenemers die passen bij een franchiseformule?

Om als bedrijf te groeien, kan het opzetten van een franchiseformule een strategische optie kunnen zijn. Het vinden van de juiste franchisenemers kan daarentegen een tijdrovend proces zijn. Het is de achilleshiel van elke franchise formule.

Je wilt bij voorkeur niet dat franchisenemers te ondernemend zijn en meerdere vestigingen met dezelfde formule starten. Aan de andere kant wil je niet dat ze een ondernemende persoonlijkheid missen. De kosten van selectie, training en begeleiding op het werk wegen dan niet op tegen de inkomsten die zo’n franchisenemer maakt. En elke franchiseformule is weer anders. Maatwerk is dus gewenst.

Door in een zo vroeg mogelijk stadium het ondernemersgedrag en de daarbij behorende competenties te meten van de (kandidaat) ondernemers, kunnen franchisegevers niet alleen begeleiding op maat bieden, maar ook voorkomen dat verkeerde kandidaat franchise ondernemers worden aangenomen.

Leren en ontwikkeling: hoe de ondernemersmentaliteit te ontwikkelen?

Leren

Ondernemerscoaches concluderen steeds vaker dat het gedrag van de ondernemer de belangrijkste beïnvloeder is van de groei van hun klanten.

Wist je dat 72% van de ondernemers geen nauwkeurige zelfkennis heeft? Als de ondernemerscoach dit probleem niet eerst aanpakt, kan dit desastreuze gevolgen hebben voor het succes van hun coaching en het bedrijf van hun klant.

Dr. Martijn Driessen

Door dit gedrag en de bijbehorende competenties in een zo vroeg mogelijk stadium te meten met (nieuwe) ondernemers, kunnen coaches niet alleen business coaching op maat aanbieden, maar ook voorkomen dat de adviezen en strategieën niet bij de persoon passen en dus niet succesvol zijn.

Iedere ondernemerscoach of (financieel) adviseur zou de ondernemer voorop moeten stellen. Op basis van de ondernemer moet een programma worden opgesteld dat erop gericht is de ondernemer inzicht te geven in zijn eigen ondernemerschap en inzicht in de invloed hiervan op zijn bedrijf en de uitwerking daarvan.

Het leert de ondernemer waarom hij in deze situatie terecht is gekomen en hoe hij er zelf uit kan komen. Uiteraard onder begeleiding van een ondernemerscoach. Bij de implementatie kunnen geschikte specialisten worden geselecteerd voor de klant die de implementatie ondersteunen (tandem-model). De bedrijfscoach richt zich op het proces en de persoonlijke groei van de ondernemer, de adviseur op het oplossen van (een deel van) het probleem voor de bedrijfseigenaar.

Ontwikkeling

Nurture or nature?

Veel mensen geloven nog steeds dat je als ondernemer wordt geboren. De grote vraag is of het ‘nature’ of ‘nurture’ is? Ofwel: worden ondernemers geboren of getogen? Onderzoek dat is gedaan door wetenschappers met kinderen van biologische en adoptieve ouders uit Zweden, beantwoordt deze veelgestelde vraag.

In het artikel “Why do Entrepreneurial Parents have entrepreneurial children?”, ontdekten de onderzoekers dat het effect van factoren na de geboorte (adoptieouders) ongeveer twee keer zo groot is als het effect van factoren voor de geboorte (biologische ouders). Ze hebben ongeveer 60% meer kans om ondernemer te worden of een eigen bedrijf te starten. Genen spelen dus wel een rol, maar in ieder geval een hele kleine rol. Het gaat dus meer om de opvoeding dan om het hebben van de juiste genen.

89% bestaat nog steeds na 5 jaar

In een eenjarig coachingstraject in project van de Kamer van Koophandel zijn de competenties van alle deelnemers aanzienlijk verbeterd. Bij een voor- en nameting op basis van de E-Scan laten de kwaliteiten de grootste significante stijging zien. De belangrijkste resultaten worden hieronder weergegeven.

CompetentiesResulaten in %
Netwerken+ 96%
Geloof in ondernemerschap+ 76%
Marketing & sales+ 68%
Financieell management+ 48%
Strategisch denken+ 37%

Er is ook vervolgonderzoek gedaan en het percentage dat na 5 jaar nog steeds bestaat met een jaar ondernemerscoaching is 89%. De gemiddelde overlevingskansen in Nederland na 5 jaar zijn 49% (in de VS is dit rond de 50%). Dus slechts 11% van deze groep stopte binnen 5 jaar.

Studenten ontwikkelen hun ondernemerskwaliteiten
 • Jong Ondernemen biedt een beknopt jaarprogramma om ondernemerschap te leren tijdens het (beroeps) onderwijs. Met de juiste hulp en coaching door leerkrachten ontwikkelen leerlingen hun ondernemerschap. De eigenschappen groeien met ongeveer 27,4% en de kwaliteiten – die gemakkelijker te ontwikkelen zijn – groeien gemiddeld met 31,7%.
 • Er is echter één belangrijke voorwaarde: de kwaliteit van de docent. Dit is een noodzakelijke voorwaarde en daarom moet er aan worden voldaan. Door een gebrek aan toewijding en begrip van het coachen van studenten op hun ondernemende mindset, liet een groot deel (49%) helemaal geen groei zien. Studenten bleven achter zonder enig idee wat ze van deze ervaring hebben geleerd. De kwaliteit van de docent moet daarom voorop staan.

Hoe verhoudt de E-Scan zich tot andere persoonlijkheidstesten?

E-Scan is anders dan de algemene persoonlijkheidstesten. Hieronder worden de meest voorkomende persoonlijkheidstesten beschreven, gevolgd door waarom de E-Scan verschilt van die algemenere testen.

Myers Briggs Type Indicator (MBTI)

De MBTI identificeert iemands voorkeur voor perceptie en oordeel over vier bipolaire dimensies of dichotome paren:

 • Extraversie (E) -Introversie (I);
 • Sensing (S) -Intuition (N);
 • Denken (T) -Gevoel (F) en
 • Judging (J) – Perceiving (P)

Hierdoor ontstaan uiteindelijk 16 algemene persoonlijkheidstypen, elk met hun eigen kenmerken, afhankelijk van hun combinatie. Je vindt echter alle 16 typen onder succesvolle ondernemers.

DISC-profiel

DISC beoordeelt ook vier typen, maar hun typen zijn gebaseerd op vier primaire emoties en hun bijbehorende gedragsreacties:

 • Dominantie
 • Invloed
 • Stabiel
 • Consciëntieusheid

Je vindt alle niveaus van gedragsreacties onder succesvolle ondernemers.

Five-Factor Model (Big Five)

De big five is een theorie die persoonlijkheid beschrijft in vijf algemene dimensies van persoonlijkheidskenmerken. Deze vijf eigenschappen zijn:

 • extraversie,
 • aangenaamheid,
 • openheid,
 • consciëntieusheid,
 • neuroticisme

Onderzoek toont aan dat de brede big five-kenmerken slechter zijn in het voorspellen van ondernemersprestaties dan meer specifieke ondernemerscompetenties.

E-Scan

Waar de andere testen gericht zijn op de brede persoonlijkheid, is de E-Scan speciaal ontworpen voor het meten van de belangrijkste ondernemerskenmerken en vaardigheden. Ondanks de kwaliteit van deze generieke tests meten ze de algemene persoonlijkheid en zijn ze niet geschikt om ondernemerschap te beoordelen.

E-Scan meet de vier elementen van het ondernemerscompetentiemodel:

 • motivatie
 • persoonlijke eigenschappen
 • kwaliteiten
 • kennis & ervaring

E-Scan is expliciet ontwikkeld voor ondernemerschap en gevalideerd onder grote groepen (aspirant) ondernemers met betrekking tot hun bedrijfslevenscyclus. Meer dan 1.000.000 (aspirant) ondernemers hebben hun ondernemersprofiel ontvangen. Bovendien ligt de nadruk van de E-Scan en de aanvullende tools, op de ontwikkeling van de ondernemer met betrekking tot zijn toekomst.