Persoonlijke eigenschappen van de ondernemer

Persoonlijke eigenschappen ondernemer

In deze blog van 4 minuten leer je meer over het beoordelen van de persoonlijke eigenschappen van de ondernemer. Verder, leer je hoe je karaktereigenschappen van de ondernemer nauwkeurig meet en bespreekt. Tot slot, lees je vooral het verder ontwikkelen van de eigenschappen en ondernemerskwaliteiten van de ondernemer en de impact op bedrijfsgroei.

Inhoudsopgave

Een bedrijf runnen is niet eenvoudig. Het is hard werken en het vereist een bepaalde ondernemende houding en ondernemende vaardigheden. Bovendien heb ik het nog niet eens over succesvol ondernemen. Want, als je een onderneming gaat starten, betekent niet automatisch dat je ook ondernemend bent.

Ondernemers verschillen dus in de mate van ondernemend zijn. Succesvolle ondernemers als Mark Zuckerberg van Facebook en Jeff Bezos van Amazon bijvoorbeeld, hebben niet dezelfde ondernemerschapscompetenties. Zo heeft, Richard Branson van Virgin niet dezelfde risicohouding als Steve Jobs van Apple.

Dagelijks helpen wij veel ondernemerscoaches met het inzichtelijk maken van de ondernemersprofielen van hun klanten. Een rapport van de Ondernemersprofiel Test geeft inzicht in de ondernemende houding, ondernemende vaardigheden en ondernemerskwaliteiten van mensen die ondernemer zijn of ondernemer worden. Het gratis E-Scan rapport geeft inzicht in de Entrepreneurial Index, dat is een indicatie van hoe sterk de persoonlijke eigenschappen als ondernemer zijn. Het uitgebreide rapport geeft de coach, en daarmee ook de ondernemer onschatbare inzichten. De coaching heeft natuurlijk als doel om persoonlijk en zakelijk te groeien. 

Index persoonlijke eigenschappen ondernemer

De Entrepreneurial Index is een indicatie van hoe sterk je scoort op de persoonlijke eigenschappen van een ondernemer. De index loopt van 0 tot 100  en geeft aan je scoort op de belangrijkste eigenschappen van ondernemend gedrag.
Als mensen een score van 30 of lager hebben, hebben ze zeker veel aandachtspunten als ondernemer. Als ze echter een indrukwekkende score van 90 hebben, dan scoren ze eerder hoog op creativiteit, marktbewustzijn en risicobereidheid, bijvoorbeeld.

Onze missie is om ondernemerschap te ontwikkelen. Hoe word je een goede ondernemer? Uit onderzoek komt naar voren dat met ondernemerscoaching je het ondernemerschap sneller en beter ontwikkelt. Aan de hand van de ondernemerstest worden belangrijke competenties voor succesvol ondernemen gemeten.

Vraag je jezelf af: “Welke houding en vaardigheden heb ik nodig als ondernemer?” Wil je weten of jij die kenmerken van een ondernemer bezit of twijfel je en denk je misschien: “Is ondernemen iets voor mij? Dan kun je de gratis ondernemerstest doen. Deze online ondernemerstest geeft je direct inzicht in jouw ondernemendheid.

Wat is de definitie van een ondernemende houding?

Dat brengt ons bij de vraag, die vaak wordt gesteld: wat is de betekenis van een ondernemende houding? Welnu, er zijn veel opvattingen over de ondernemende houding, ondernemendheid, wat ondernemerschap is en wat ondernemers doen. Dat maakt het er niet makkelijker op. In deze blog lees je het verschil tussen ondernemerschap en ondernemendheid.

De definitie van een ondernemende houding bestaat uit drie delen.

Kansen zien

Het eerste deel is het zien van kansen. Iedereen ziet wel kansen. Je loopt bijvoorbeeld langs een leeg pand en je fantaseert over wat je daar op die plek zou kunnen beginnen. Maar, ook binnen een bedrijf of organisatie, kun je een kans waarnemen. Bijvoorbeeld, een andere aanpak die het bedrijf veel geld bespaart. Echter, als het daarbij blijft is het niet meer dan dromen en fantaseren.

Kansen benutten

Het tweede deel volgt op het eerste deel en dat is daadwerkelijk iets met de kans gaan doen. Of op zijn minst het onderzoeken of het zin heeft om de waargenomen kans uit te voeren. Is het financieel haalbaar? Ben jij de aangewezen persoon om die kans te benutten? Heb jij de persoonlijke eigenschappen om de kans te realiseren?

Creëren van waarde 

Het derde en laatste deel is het creëren van waarde. Zelfs als je de kans weet te realiseren; dus levert de aanpak, die je bedacht hebt voor de organisatie waar jij werkt, ook daadwerkelijk een besparing op. Kun je voldoende geld verdienen met de zaak die je in het leegstaande pand bent gestart? En waarde is natuurlijk veel meer dan geld alleen. Het kan ook vrijheid betekenen, om te kunnen doen wat je écht leuk vindt en waar je klanten blij mee maakt. Je genereert niet alleen waarde voor jezelf (inkomen, vrijheid), maar ook waarde voor anderen (klanten blij maken).

In het kort, komt onze definitie van een ondernemende houding neer op het volgende:

Een ondernemende houding, ziet kansen, benut kansen en creëert waarde voor zichzelf en anderen.

Dr. Martijn Driessen

Toch maakt deze definitie niet direct duidelijk wat de typische persoonlijke kenmerken van een ondernemer zijn. Het antwoord op de vraag: “welke houding en vaardigheden heb je nodig als ondernemer” lees je in de volgende paragraaf. 

De kwaliteiten van een goede ondernemer, 100% ondernemer

In een televisieprogramma genaamd ‘100% ondernemer’, werden deelnemers uitgedaagd ondernemend gedrag te vertonen. Hun ondernemende houding werd aan de hand van opdrachten op de proef gesteld. 

In totaal namen iets meer dan 8000 ondernemers deel aan dit televisieprogramma. Alleen de beste ondernemers uit de online voorronden kwamen op televisie. De winnaar kon zich succesvol ondernemer noemen, of 100% ondernemer. De ondernemersscan maakte onderdeel uit van het online programma. Daaruit kwamen de volgende karaktereigenschappen van de ondernemer naar voren: 

 • is dominant en kan anderen manipuleren.
 • geeft ongevraagd zijn mening.
 • creëert een visie en bedenkt concurrentievoordelen
 • is (te) kritisch.
 • werkt gericht en nauwgezet.
 • houdt ervan om te organiseren.
 • heeft en houdt een open mind.
 • heeft een andere perceptie en ziet problemen als een kans.
 • vat kritiek persoonlijk op.
 • doet het goed bij anderen.
 • wil de leider van een team zijn.
 • weet anderen enthousiast te maken.
 • is op zijn best als de zaken soepel en ordelijk verlopen.
 • is lastig als dingen niet (goed) lopen.
 • denkt constant na over de doelen en strategieën voor de toekomst.

Kort samengevat is een 100% ondernemer een dromer die doet, die handelt. De ondernemende ondernemer zet zijn visie om in klinkende praktijk resultaten. 

Lees dit prachtige en inspirerende verhaal van Mr. Selfridge waarin het ondernemend gedrag beeldend tot leven komt. 

Wat als je niet zo ondernemend bent?

Scoren alle ondernemers hoog op de ondernemersvaardigheden? Nee, natuurlijk niet. Heeft iedereen die graag ondernemer wil worden ook een sterke ondernemende houding? Nee, zelfs dat is niet automatisch van toepassing.

Moeten elke ondernemer over bovenstaande lijst met eigenschappen scoren? Wederom, nee dat hoeft niet.

Heeft iemand ooit 100 gescoord op de Entrepreneurial Index? Nauwelijks, hooguit één of twee entrepreneurs.

Misschien een verrassende conclusie, maar de gemiddelde score van de Entrepreneurial Index van de deelnemers van het televisieprogramma was 58.

Het belangrijkste is dus dat ze voldoende kwaliteiten van een goede ondernemer in zicht moeten hebben voor het runnen van hun bedrijf. De ondernemerscompetenties die ze missen, moeten ze op de een of andere manier aanvullen of inhuren.

Dus, hoe beter de ondernemer zichzelf kent, hoe beter hij zijn aandachtspunten of zwakke eigenschappen als ondernemer kan aanvullen en dat vergroot zijn kans op succes. Dat wil zeggen, zolang zij kunnen (leren) samenwerken met anderen. Kunnen zij werken met mensen met een andere eigenschappen en kwaliteiten als aanvulling op hun zwakkere competenties?

Programma’s die gericht zijn op het ontwikkelen van de ondernemer hebben aangetoond dat ondernemende kenmerken van de persoon zijn vergroot. En, zo blijkt uit onderzoek, met coaching kunnen de houding en vaardigheden die je als ondernemer nodig hebt, worden ontwikkeld. Daarbij is de grootste verrassing dat mannelijke en vrouwelijke ondernemers weliswaar verschillen, maar niet op de persoonlijke eigenschappen van een ondernemer die je zou verwachten.

Programma voor de ontwikkeling van de ondernemer

Infusionsoft en Emergent Research hebben een onderzoek uitgevoerd met de naam: “Defining and Achieving Small Business Success”, over hoe je succes bereikt bij kleine bedrijven. Om met je bedrijf succesvol te worden, moeten je als eigenaar vele uitdagingen overwinnen, maar veel meer dan aan het einde van de vorige eeuw. Sterker nog, steeds meer uitdagingen omdat meer jonge mensen een eigen bedrijf beginnen. Zij missen werk en leef ervaring. Zelfs met de aanwezigheid van op ondernemen gerichte ecosystemen is ontwikkeling van ondernemerschap, ondernemerschapsbeleid nodig. Ervaren ondernemerscoaches kunnen die leemte opvullen en daarom maken ondernemers steeds vaker gebruik van professionele coaches.

Een van de belangrijkste uitdagingen die ondernemers moeten verbeteren, zijn de persoonlijke eigenschappen en ondernemerskwaliteiten.

Met andere woorden, ondernemers hebben moeite met het stellen van doelen en succes te behalen. Dat komt doordat ze vele moeilijke zakelijke problemen en beslissingen het hoofd moeten bieden. Een professionele ondernemerscoach kan hen daarbij helpen. Lees hier de wetenschap over leren ondernemen.

Iedereen heeft een coach nodig.

Eric Schmidt, CEO Google

Hoe meet je een ondernemend houding?

Er zijn veel psychometrische tests. De E-Scan is, echter, gebaseerd op het Ondernemers Competentie Model, dat is ontstaan door onderzoek naar de psychologie van de ondernemer. Het is een betrouwbaar instrument voor het meten van de ondernemende houding en de persoonlijke eigenschappen en ondernemerskwaliteiten die daaronder vallen. Het is echter ontworpen om de ondernemerscoach te helpen zijn ondernemende klanten verder te laten groeien, persoonlijk en zakelijk. Daarom is het een ander type beoordeling, dat anders werkt als vele testen. Bovendien is het ook geschikt voor ondernemerschapsonderwijs. E-Scan levert – met een druk op de knop – een gedetailleerd en accuraat inzicht in de ondernemende houding van ondernemers.

In ondernemerscoaching kun je met de E-Scan het gesprek over de ondernemer zelf aangaan. Ondernemers gaan hierdoor, nadenken over hun eigen ondernemend gedrag en eigenschappen. Want, anders blijft de eigen rol van de ondernemer onderbelicht en wordt het enkel oppervlakkig besproken. Met andere woorden, het zal hun zelfkennis vergroten.

Wist je dat slechts 28% van de ondernemers over nauwkeurige zelfkennis beschikt? De kans is groot dat ze de verkeerde beslissingen nemen op basis van een verkeerd zelfbeeld. Zonder ondernemerscoaching zou dat veel schade kunnen aanrichten.

Vraag nu de demo voor de E-Scan aan

Wil je weten hoe jij scoort op de Entrepreneurial Index? Hoe ondernemend jij bent en welke ontwikkelkansen jij hebt? Vraag een gratis demo aan.