Ontwikkeling van ondernemerschap, ondernemerschapsbeleid?

Ontwikkeling van ondernemerschap, ondernemerschapsbeleid? Is het een missie van Nederland? Dat is het wel voor ons. Voor ons betekent ondernemerschap meer dan een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Inhoudsopgave

Een entrepreneur, een ondernemende ondernemer, ziet keer op keer kansen, grijpt ze en creëert waarde voor zichzelf en de omgeving. Deze week is de Global Entrepreneurship Monitor gepubliceerd. Uit deze jaarlijkse internationale monitor blijkt dat steeds meer Nederlanders van plan zijn ooit een eigen bedrijf te starten. Ze dromen van een eigen bedrijf. Een stijgend percentage Nederlanders ziet goede mogelijkheden. Ze zien in elke geval één kans en willen die grijpen.

Aantal ondernemers stijgt

Het aantal vrouwen dat voor zichzelf begint, stijgt al jaren en is mede een reden voor de totale stijging van het aantal ondernemers. Dit onderzoek is met name gericht op de kwantiteit van het ondernemerschap en niet zozeer op de kwaliteit van het ondernemerschap. Het gaat om de mogelijkheden dat een land schept om een eigen bedrijf te starten en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van andere landen.

Daarnaast wordt ook de groeiambitie van bedrijven gemeten. Maar ook dit hangt in essentie samen met de ondernemer achter de onderneming. Dus dit staat los van de investeringsmogelijkheden. Dit is belangrijk om in ogenschouw te nemen voor het meten van ‘succesvol’ ondernemerschapsbeleid. Het gaat niet alleen om meer, maar juist ook om beter ondernemerschap.

Intrapreneurship

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat Nederland relatief meer ondernemende medewerkers heeft. De persoonlijkheidskenmerken van ondernemende werknemers komen meer overeen met die van zelfstandige ondernemers dan van andere werknemers.

Zo zijn veel ondernemende werknemers van mening dat zij de kennis en vaardigheden bezitten om een bedrijf op te richten. Dit zijn ze ook van plan om te gaan doen. Een vijfde van alle ondernemende werknemers is van plan binnen de komende drie jaar een bedrijf te starten, zo blijkt uit onderzoek. Dit betekent dat het stimuleren van ondernemend gedrag binnen bedrijven leidt tot meer bedrijvigheid.

Ruimte om te ondernemen

In het boek, “Kzie, kzie wat jij niet ziet” (2008), ging ik al eerder in op de noodzaak en mogelijkheden van het ontwikkelen van intern ondernemerschap. Juist in een snel veranderende wereld is dit heel belangrijk.

Onlangs is Gert van Brussel gepromoveerd op intrapreneurship onder 45-plussers. Zijn onderzoek toont aan dat zogenaamde ruimte essentieel is als voorwaarde voor de ontwikkeling van intern ondernemerschap. Ruimte kan volgens Van Brussel via 10 inhoudelijke dimensies worden ingevuld, waaronder vertrouwen, autonomie en ontwikkeling. Belangrijke informatie als je als bedrijf vooruit wilt en ondernemendheid in je bedrijf wilt stimuleren.

Ondernemerschapsbeleid

Elk jaar wordt de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) gehouden. Dit onderzoek vergelijkt landen op de mate van aanwezig ondernemerschap in ieder land afzonderlijk.

Nederland doet sinds 2001 mee aan de GEM. Het is een graadmeter voor de effectiviteit van ondernemerschapsbeleid en de arbeidsmarktontwikkelingen.

Je vindt het complete onderzoek over Nederland via de site van het EIM en het complete internationale GEM onderzoek.

Blijf lezen: lees meer over de persoonlijke eigenschappen van de ondernemer.

Met ondernemende groeten,

Martijn