Ondernemers Competentie Model

De vier essentiële elementen van het Ondernemers Competentie Model

Deze blog gaat het over het Ondernemers Competentie Model, dat uit vier essentiële elementen bestaat: motivatie, persoonlijke kenmerken, kwaliteiten en kennis. Daarnaast leg ik de verschillen uit tussen kennis, vaardigheden en competenties uit.

Inhoudsopgave

Mensen gebruiken verschillende woorden en concepten voor het woord competentie. Niet alleen mensen in het algemeen – en wie kan hen dat kwalijk nemen – maar ook professionele hr-professionals en experts gebruiken verschillende woorden voor dezelfde competentie, die toch niet hetzelfde hoeven te betekenen. Er is een verschil tussen kennis, vaardigheden en competenties. En, vaardigheden zijn weer niet hetzelfde als kenmerken. Hoewel het allemaal soft skills zijn, beschrijven ze toch een ander deel van de persoonlijkheid.

Toegegeven, het is best lastig en er is een overlap in wat deze termen betekenen. Aan de ene kant is het een beetje waar je de nadruk op legt: kwaliteit of vaardigheid, maar aan de andere kant is er ook een duidelijk verschil in betekenis. Vaardigheid is gedrag en een kwaliteit kan ook een eigenschap inhouden waarmee je de vaardigheid tot uiting brengt. Misschien nog steeds lastig te volgen, het Ondernemers Competentie Model van Dr. Driessen lost dit op.

Waarom is het belangrijk om het verschil te kennen? Als woorden verschillende dingen betekenen, dan hebben ze verschillende effecten en dus impact op mensen, vooral als het om de persoonlijkheid gaat. Daarbij is ook van invloed op welke manier en in welke mate je een persoonskenmerk kunt ontwikkelen?

Dit geldt voor de normale of algemene persoonlijkheid, maar ook voor het ondernemende karakter. Vooral voor ondernemers is het essentieel om te weten wat je kunt ontwikkelen en wat je minimaal zelf nodig hebt om een ​​bedrijf succesvol op te zetten en te voeren.

De vier essentiële elementen van het Ondernemers Competentie Model

Voor de persoonlijke eigenschappen van de ondernemer is een nieuw competentiemodel ontwikkeld. Dit is het Ondernemers Competentie Model (OCM). Het is voortgekomen uit wetenschappelijk onderzoek naar ondernemerschap en dit model bevat vier essentiële elementen.

Samen vormen ze dus de ondernemerscompetentie:

 • Motivatie; waarom wil je graag ondernemen?
 • Persoonskenmerken; wie ben jij echt als ondernemer?
 • Kwaliteiten of vaardigheden; wat kun je goed als ondernemer?
 • Kennis en ervaring; weet je wat anderen weten, waar jij gebruik van kunt maken in je bedrijf?

Het is van vitaal belang om de verschillen in betekenis te begrijpen, omdat je je anders zou kunnen concentreren op de verkeerde aspecten, die je niet kunt ontwikkelen, veranderen of beïnvloeden.

Luister je liever naar de BNR podcast over dit model met Dr. Ben Tiggelaar? BNR podcast: deze vier factoren bepalen ondernemerssucces

Motivatie; waarom wil je graag ondernemen?

Er zijn twee soorten motivatie. Interne en externe motivatie. De motivatie die van binnenuit komt (interne motivatie) zet of zette iemand ertoe aan om ondernemer te worden. Het tegenovergestelde gebeurt bij externe motivatie. Die motivatie komt van buiten de persoon om zelfstandig ondernemer te worden.

De ondernemer met een hoge score op Prestatiegerichtheid, en Zelfstandigheid en Dominantie is zeer gemotiveerd om zijn eigen bedrijf te starten. De situatie van eigen baas zijn, past hem als een handschoen. Dit zijn duidelijk interne drijfveren.

Ten eerste kan hij zo hoog mikken (prestatie) als hij wil. Ten tweede, kan hij in het ondernemen doen waar hij zin in heeft (zelfstandigheid). En ten derde, vertelt hij anderen wat ze moeten doen (dominantie) in plaats van dat er iemand is die hem vertelt wat hij zou moeten doen.

Vergis je niet; dit zegt nog niets over succes: hij is alleen geschikter om als zelfstandige te werken. Te meer, omdat hij geen enkele kans maakt lang onder een baas te kunnen blijven werken. Hij zou gewoon geen ideale medewerker zijn.

Naast deze interne drijfveren hebben mensen bijna altijd ook een extern motief; een reden die hen richting het ondernemerschap duwde. Iemand had bijvoorbeeld geen baan, was ook niet op zoek naar een marktkans maar zag zelfstandig worden als enige overgebleven optie of kreeg het aanbod om als zelfstandige voor de klant van zijn baas te gaan werken. Dit zijn externe drijfveren.

Maar wat als het externe motief (plots) wegvalt? Dan valt de ondernemer terug op zijn interne motivatie. Echter, als die er in het begin niet of weinig aanwezig was, is de kans groot dat de ondernemer er snel mee stopt.

Persoonskenmerken; wie ben je echt als ondernemer?

Persoonlijke kenmerken zeggen iets over je karakter. Het is zo stevig aan je gehecht dat het zichtbaar en identificeerbaar is voor anderen. Denk aan iemand anders wiens aanwezigheid dominant of prominent is. Veel kenmerken zullen ze kenmerken. Vaak worden het persoonlijke eigenschappen of kenmerken genoemd, waaronder kenmerken en denkstijlen. Kenmerken zijn inderdaad niet gemakkelijk te leren. Je bent er min of meer mee geboren en bent hierdoor geëvolueerd naar de persoon die je nu bent.

De kenmerken zijn een essentieel onderdeel van de resultaten van de E-Scan. Deze eigenschappen maken iemand ondernemend.

Daarnaast bezit iemand ook bepaalde ondernemersdenkstijlen. Dat zegt iets over hoe iemand denkt en geven de richting en de rol aan die iemand in het ondernemen op kan gaan.

Kwaliteiten; wat kun je goed doen als ondernemer?

Een vaardigheid of bekwaamheid betekent hetzelfde. Iets waar je goed in bent: een hoog vaardigheidsniveau. Deze termen zijn dus onderling uitwisselbaar. Soms wordt ook wel gesproken van kwaliteiten. Ook al is er een klein verschil in betekenis, scharen we kwaliteiten onder vaardigheden. Kwaliteiten zijn in ieder geval gemakkelijk te leren. Dat wil zeggen, in ieder geval gemakkelijker dan persoonlijke eigenschappen. Je zou ze dus als overdraagbaar kunnen beschouwen. Bovendien zijn de kwaliteiten van een ondernemer opgesplitst in twee fasen. Ten eerste, de kwaliteiten die onder de vroege fase van een onderneming horen en ten tweede de ondernemerskwaliteiten die onder de volwassen fase van een onderneming vallen.

In de beginfase moet je je focussen op het binnenhalen klanten en jezelf en je bedrijf aanpassen aan de markt. Je hebt kwaliteiten nodig die aan hun vraag voldoen. Terwijl je managementvaardigheden nodig hebt zodra het bedrijf volwassen is geworden. Dan verschuift de focus van de ondernemer van buiten de onderneming naar meer binnen de onderneming.

De kwaliteiten die belangrijk zijn voor een ondernemer zijn de eerste drie hieronder genoemde kwaliteiten. Die hebben dus betrekking op het management van een MKB onderneming:

 • Leiderschap; het uitzetten en gezamenlijk behalen van bedrijfsdoelen
 • Planning; voorbereiden en beheren van de prestaties van medewerkers
 • Financieel beheren; vooraf financieel vooruit kijken en handelen
 • Marktgerichtheid; marktsegmenten, trends, klantbehoeften en pitchen
 • Creativiteit; meerdere oplossingen vinden voor bedrijfsproblemen
 • Flexibiliteit; doelen en plannen afstemmen op veranderende omstandigheden en klantwensen

Naast de bovenstaande vaardigheden heeft elke bedrijfseigenaar ook enkele werkgerelateerde vaardigheden.

Kennis en ervaring; weet je wat anderen weten, waar jij gebruik van kunt maken?

Kennis en ervaring gaan natuurlijk over de basiselementen van ondernemen. Bijvoorbeeld de aspecten die je in elk bedrijfsplan terugziet komen.

 • Marketing en strategie
 • Organisatie en (ICT) technische kennis
 • Mensen
 • Financiën en financiering
 • Marktvraag en verkoop

Leerstijlen van ondernemers

Het is de complexe taak van de eigenaar-manager om ervoor te zorgen dat al deze kennisgebieden worden gedekt en leiden tot organisatorische prestaties. Het is natuurlijk ook van cruciaal belang dat een ondernemer weet hoe hij het beste leert. Met andere woorden, wat is zijn ondernemende manier om kennis op te doen? Wat voor soort leertype ben jij? Hiervoor zijn zijn verschillende leerstijlen van aanvullend belang.

 • Accommodator; leert door te doen, maar het analyseren van informatie is een probleem.
 • Diverger; leert door ideeën te observeren en te genereren, maar vindt het moeilijk om praktisch te zijn.
 • Converger; leert door het in de praktijk te brengen en specifieke problemen op te lossen, maar heeft de neiging zijn ogen te sluiten voor andere ideeën en suggesties.
 • Assimilator; leert door problemen en informatie zorgvuldig te analyseren, maar faalt wanneer onmiddellijke actie en beslissingen nodig zijn.

De meeste ondernemers hebben een bepaalde leerstijl en dat bepaalt hoe ze kennis verwerken. Als gevolg hiervan worden ze blind voor informatie die niet past bij hun leerstijl.

Je zou dus kunnen zeggen dat de ‘echte ondernemer’ niets weet, maar precies weet hoe hij voor elkaar kan krijgen

Dr. Martijn Driessen

Moet de ondernemer alles weten? Nee, natuurlijk niet. De ondernemer moet weten welke kennis en ervaring voor zijn bedrijf vereist is. Hij moet echter op zijn minst een idee hebben hoe deze kennis voor zijn bedrijf kan worden verworven of door training kan worden geleerd. Netwerken en kritisch denken zijn dus essentiële vaardigheden die hierbij kunnen helpen. Voor aspirant-ondernemers kan het een hele klus zijn om erachter te komen waar te beginnen bij het starten van een eigen bedrijf. De complexiteit en veelheid zullen echter vrijwel zeker een negatief effect hebben op hun zelfvertrouwen.

Manusje van alles, van alle markten thuis

Dus zonder de combinatie van kennis, vaardigheden en competenties is het voor een eigenaar-manager bijna onmogelijk om een ​​succesvolle prestatie neer te zetten. Iedereen heeft natuurlijk een bepaald vaardigheidsniveau. Met andere woorden, iedereen heeft een bepaalde mate van motivatie en persoonlijke eigenschappen, die in meer of mindere mate passen bij het ondernemen. Bovendien kun je met E-Scan snel deze niveaus ontdekken. Het zal zeker een sterkten en zwakten als ondernemer onthullen. Hoewel iedereen een hoge score wil of nastreeft op de persoonlijke eigenschappen en ondernemerskwaliteiten, is de realiteit echter dat niemand overal hoog op scoort.

Al met al stelt het complexe eisen aan de zaakvoerder van elk bedrijf. Het is zonder twijfel een veeleisende rol om te spelen. Een lastige klus of job die 24 uur 7 dagen per week in beslag neemt, omdat je altijd verantwoordelijk bent. Daarom neem je je werk mee naar huis.

Het mooie van ondernemerschap is dat je je werk om je heen kunt organiseren zoals jij dat wilt. Bovendien kun je het zo doen dat het jouw persoonlijke ondernemersprofiel aanvult en compleet maakt. Ondernemerscoaching kan zeker helpen om aan die complexe eisen te voldoen.

Als je geïnteresseerd bent in hoe jij zou scoren op de ondernemerscompetentie, vraag dan nu jouw gratis E-Scan aan.