Vrouwelijk ondernemerschap; doen mannen het echt beter, of toch niet?

comparison between male and female entrepreneurs with staff
Inhoudsopgave

Het spreekt voor zich dat mannen en vrouwen verschillend zijn. Boeken zoals John Gray’s “Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus”, helpen om die verklaring te beeldend te maken. Maar klopt dat ook voor het ondernemerschap? Als je een vergelijking maakt tussen een mannelijke ondernemer en een vrouwelijke ondernemer?

Het is natuurlijk gemakkelijk te geloven dat er een grote gender kloof is. Bevooroordeeld of niet, mensen gaan al snel uit van stereotypen, juist als het om gender gaat. Pierre-Nicolas Schwab deed een online-enquête onder 840 Europese ondernemers en vroeg hun mening over onderwerpen gerelateerd aan ondernemerschap. Toch verklaart dat niet of mannen en vrouwen van elkaar verschillen in hun ondernemendheid.

Andere onderzoekers vonden geen verschillen in de innovatiebereidheid tussen 1.405 Spaanse mannelijke en vrouwelijke ondernemers. In hun artikel “CEO gender and SME’s innovativeness: evidence for Spanish businesses“, concluderen ze:”er zijn geen significante verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke bedrijven in de bereidheid om innovaties te introduceren.” Ze vinden echter dat Spaanse mannelijke ondernemers meer geneigd zijn tot procesinnovaties dan hun vrouwelijke tegenhangers. Wat niet het geval is bij product- en organisatie-innovaties. Ook hier zijn er weinig tot geen verschillen tussen de mannelijke en vrouwelijke bedrijfseigenaren.

Nu hebben we het over het runnen van een bedrijf. Eigenaar zijn van een onderneming; over ondernemerschap. Dus over het zien en benutten van kansen en maatschappelijke waarde creëren. Dus waarom zouden ze verschillend zijn vanwege hun geslacht? Alleen omdat we geloven dat mannen en vrouwen zo verschillend zijn? De laatste keer dat ik controleerde, zijn beide typen ondernemers afkomstig van de aarde.

In het artikel: “Are male and female entrepreneurs that different?”, vonden Erin Kepler & Scott Shane geen effect in de prestaties van nieuwe ondernemingen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers. Vivek Wadhwa, een voormalig ondernemer en nu academicus, vond nagenoeg geen verschillen tussen oprichters van technische bedrijven voor mannen en vrouwen.

Tijd om dieper in te gaan op de gender verschillen en een vergelijking te maken tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers. Vooral de ondernemerscompetenties van degenen die bedrijven runnen met personeel. Misschien kan dit artikel waardevolle inzichten toevoegen aan statistieken over vrouwelijk ondernemerschap. En daarmee het beeld van vrouwelijke entrepreneurs.

Mannelijke en vrouwelijke ondernemers zijn verschillend, maar niet waar je dat zou verwachten

Een goede manier om de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers te vergelijken, is door te kijken naar wat hen in de eerste plaats ondernemend maakt, hun ondernemerscompetenties. Vaak wordt gesteld dat mannelijke ondernemers meer risico nemen en meer zelfvertrouwen hebben en dat dit hen onderscheidt als succesvolle ondernemer. Laten we eens kijken.

In een recent onderzoek vergeleken we een groep van 1638 vrouwelijke en 1882 mannelijke ondernemers met personeel, in totaal 3520 ondernemers, in Nederland. Deze werkgevers kregen ondernemerscoaching. De allereerste stap van de coaching was het doen van een E-Scan, een tool voor het meten van de ondernemersmentaliteit, en het bespreken van hun ondernemersprofiel. Het gaf hen een duidelijk beeld van wat hun sterkere en zwakkere competenties zijn als ondernemer en waar ze samen met hun coach aan moeten werken om de bedrijfsprestaties te verbeteren.

De scan genereert de Entrepreneurial Index, die varieert van 0-100. Het geeft aan hoe ondernemend iemand is. Het is gebaseerd op de Ondernemersscan, die vaak wordt gebruikt bij het meten en ontwikkelen van ondernemerschap. De E-Scan is een data gedreven en op onderzoek gebaseerde scan waarin je jezelf kunt vergelijken met andere ondernemers en kunt zien en lezen hoe je als ondernemer scoort op essentiële competenties en wat voor type MKB ondernemer je bent.

Mannen (55,1) scoren iets hoger dan vrouwen (54,6) op hun Entrepreneurial Index. Maar het verschil is niet genoeg om het significant te noemen. Vrouwelijke oprichters demonstreren dus dezelfde mate van ondernemerschap als hun mannelijke tegenhangers. Als we dieper ingaan op hun ondernemersprofielen, dan zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen. Echter, niet waar je ze zou verwachten.

Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke ondernemers

Competenties die geen verschil in gender vertonen waar je het wel zou verwachten

Mannelijke en vrouwelijke ondernemers scoren even hoog op hun risicobereidheid.

Het algemene idee is dat mannen meer lef hebben en meer risico durven nemen, maar niet volgens onze gegevens. Vrouwen pakken zaken anders aan, maar zijn niet meer of minder risicobereid.

Vrouwen investeren hun eigen spaargeld, liever dan het geld te lenen. Maar dat maakt hen niet meer of minder risicomijdend. Adi Gaskell bevestigt de overeenkomst tussen man en vrouw met onderzoek van Michael Frese: vrouwen zijn net zo goed in staat om risico’s te nemen als mannen.

Erin Kepler en Shane Scott schrijven in hun artikel over de verschillen tussen mannen en vrouwen dat vrouwelijke oprichters eerder de voorkeur gaven aan bedrijven met een lager risico/rendement. Bovendien hadden mannelijke ondernemers meer kans om technologisch intensieve bedrijven op te richten, bedrijven die sneller hun concurrentievoordeel verliezen. Maar dat is meer een gevolg van hun prestatiedrang (zie hieronder) dan van hun risicobereidheid.

Vrouwelijk en mannelijk ondernemerschap; beiden hebben evenveel zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is een ander vaak genoemd kenmerk dat mannelijke ondernemers geacht worden meer te bezitten dan hun vrouwelijke tegenhangers. Volgens onze gegevens werden er geen significante verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen.

Er is een gebied waar de meeste vrouwen mee worstelen. Ze lijken een grotere neiging tot zelfkritiek te vertonen dan mannen wanneer ze worden geconfronteerd met mislukkingen. Mannen geven veel vaker de schuld aan marktfactoren, de economie of zelfs werknemerskwesties voor elke vorm van tegenslag, terwijl vrouwen de mislukking bij zichzelf zoeken en zichzelf de schuld geven.

Dat kan waar zijn. Evengoed, betekent dit niet dat vrouwelijke ondernemers minder zelfvertrouwen hebben dan mannen. Zo blijkt ook uit onze gegevens.

Mannelijke en vrouwelijke ondernemers met personeel scoren gelijk op hun creatieve geest

Wanneer ondernemers werd gevraagd hun sterkste competenties op te sommen, blijken vrouwen 10 procent meer kans om creativiteit op te noemen.

Toch betekent dit niet dat ze hoger zouden scoren dan mannen. Hoewel creativiteit blijkt te verschillen tussen ondernemers en niet-ondernemers, lijkt de heersende opvatting dat mannen creatiever zijn dan vrouwen. Maar volgens onze gegevens is dat niet het geval. Vrouwelijke en mannelijke ondernemers zijn even creatief. Creativiteit is essentieel voor innovatie.

Competenties die gender verschillen laten zien waar je het ook zou verwachten

Mannelijke ondernemers hebben een sterkere prestatiegerichtheid dan vrouwelijke ondernemers

Bij mannen zou je een sterke prestatiegerichtheid verwachten. Misschien omdat het zo met ondernemerschap te maken heeft, dat mensen verwachten dat mannen hoger scoren dan vrouwen.

Er is weinig verschil in de tijd die aan hun bedrijf wordt besteed. Kepler & Shane melden dat mannen iets meer tijd besteden aan hun (nieuwe) onderneming dan vrouwen. Brittney Morgan, die het artikel schreef: “Male vs. Female Entrepreneurs: How Are They Different?”, concludeert het treffend: “… vrouwen zijn meer geneigd om tijd voor zichzelf en hun sociale leven op te offeren voor hun bedrijf, terwijl mannen eerder tijd met hun partner en met hun kinderen opofferen.”

Een ander interessant onderzoek in de  Journal of Small Business Management toonden de verschillen aan tussen mannelijke en vrouwelijke snelgroeiende ondernemers in hightech-incubators. Snelgroeiende ondernemers laten over het algemeen sterkte zelfmanagement strategieën zien vanwege het innovatieve karakter van hightech ondernemerschap. Er zijn drie manieren van zelfmanagement gemeten

  • Zelf doelen stellen (specifieke tactieken om iemands gedrag te beheersen, zoals het stellen van smarter doelen)
  • “Self-cueing” (notities, herinneringen, to-do-to-day-lijsten, enz.)
  • Zelfdialoog (ook wel motiverende zelfpraat genoemd)

Alle strategieën correleren significant met innovatie gemeten door middel van toegenomen intellectuele eigendom. Mannen kunnen meer ambitie vertonen. Daarentegen bleken vrouwen vaker zelfdoelen te stellen dan mannelijke ondernemers. Mannelijke ondernemers maken weer meer gebruik van “self-cueing” dan vrouwen dat doen.

Mannelijke ondernemers tonen meer dominantie dan vrouwen

Dit verschil verwachten de meeste ook wel. Het kan het idee van de ultieme ondernemer versterken: weet heel goed wat hij wil en is slagvaardig.

De keerzijde van dit krachtige gedrag is dat mannen niet om hulp vragen. Vrouwen zijn minder bang om hulp te vragen wanneer ze die nodig hebben. Mannen denken dat ze het alleen moeten doen, waardoor het veel moeilijker wordt om hulp te vragen.

Mannelijke ondernemers zijn meer een pionier dan vrouwelijke ondernemers

De ondernemersmentaliteit wordt sterk geassocieerd met creatief zijn en het hebben van een pioniersgeest. Iemand die gemakkelijk met meerdere ideeën komt en zakelijke kansen ziet. Onze gegevens bevestigen dat mannelijke ondernemers meer blijk geven van een Pioniersdenkstijl dan vrouwen. Creativiteit is sterk verwant aan de denkstijl van de Pioneer in het ondernemerschap. Maar mannen en vrouwen verschillen niet in hun creativiteit.

Vrouwelijke ondernemers doen zaken anders dan mannen, maar zijn niet minder ondernemend

Het is des te interessanter om op te merken dat mannen en vrouwen niet onderdoen voor elkaar als het gaat om creativiteit of het opzetten van een bedrijf. Vrouwen doen zaken op een andere manier dan hun mannelijke collega’s, maar zijn zeker niet minder ondernemend dan mannen. Reden te meer om vrouwelijk ondernemerschap te promoten en misschien niet langer als een andere soort te beschouwen?