Wat is het verschil tussen ondernemerschap en ondernemendheid?

Stichting Jong ondernemen heeft een nieuw bestuur en een nieuwe ambitie: elk kind in Nederland in aanraking laten komen met ondernemerschap! Gisteren heb ik samen met de overige oud bestuursleden het stokje overgedragen aan het nieuwe bestuur: Hubert Deitmers, Jacqueline Zuidweg, Heleen Dura van Oord en Walter Mutsaers.

Ondernemerschap moet een nog stevigere plek krijgen in alle onderwijs. Van primair onderwijs tot en met hoger onderwijs. Jaarlijks wordt bijvoorbeeld al de Global Entrepreneurship Week georganiseerd. Dit gebeurt tegelijkertijd ook in 115 andere landen. Via verschillende activiteiten leren scholieren en studenten de ondernemer in zichzelf kennen en biedt het de kans om ondernemerschap onder jonge mensen te stimuleren of gaat het juist om hun ondernemendheid?

Inhoudsopgave

Ondernemers van morgen?

Eerder onderzoek van het Amsterdam Center of Entrepreneurship naar de ‘Status voor de ondernemer van de toekomst’, wijst uit dat het zelfstandig ondernemerschap (nog) niet erg hoog scoort bij hoger opgeleide studenten. Het staat op plaats acht in de status ranking. Het beroep van rechter staat op nummer 1, gevolgd door de arts.

De aantrekkingskracht van een beroep wordt in belangrijke mate bepaald door de status en dat geldt dus ook voor het ondernemerschap. Er is wel een positief verband tussen de wens om ondernemer te worden, bekendheid met ondernemerschap en vervolgens de beoordeling van de status. Waarom is dit belangrijk?

Hoger opgeleide ondernemers

Het belang zit in meer high potentials die er nu voor kiezen om een topmanager te worden in een groot bedrijf, zullen kiezen voor het ondernemerschap met de erbij behorende maatschappelijke baten. Uit een andere Entrepreneurship update ‘Ondernemerschap en Onderwijs’ van ACE blijkt namelijk, dat het succes van de ondernemer verband heeft met de opleiding van de ondernemer.

Het succes is gemeten aan de hand van inkomsten, overlevingskansen, groei en winst. Ondernemers met een hogere opleiding verdienen meer, hun bedrijven overleven langer, ze groeien harder en hebben hogere winsten. Reden genoeg voor meer aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs.

Ondernemerschap of ondernemendheid?

Inmiddels hebben wij voor de hele doorlopende leerlijn van basis tot universitair onderwijs E-Scans ter stimulering van ondernemerschap ontwikkeld. Niet alleen om goed opgeleide ondernemers van morgen op te leiden, maar ook om ondernemende medewerkers op de arbeidsmarkt voor te bereiden. 

Ondernemerschap en ondernemendheid, lijken over hetzelfde te gaan, maar er is een duidelijk verschil. In de definitie van ondernemerschap gaat het om drie kernbegrippen: kansen zien, kansen benutten en creëren van waarde. Ondernemendheid is daar een onderdeel van. 

Bekijk deze 1 minuut animatie over ondernemerschap.

Kansen zien, kansen benutten en creëren van waarde

De eerste twee begrippen betreffen de ondernemende houding: het zien van kansen en die ook weten te benutten. Die houding kan heel breed worden toegepast. Het laatste begrip, creëren van waarde, heeft betrekking op het runnen van een eigen bedrijf om daarmee uiteindelijk waarde te creëren, voor jezelf en voor de omgeving. Waarde is veel meer dan geld of inkomen alleen.

Het gaat vaak om voldoening en erkenning. Om waarde te kunnen creëren is veelal een ondernemende houding nodig: (steeds weer) kansen zien en benutten. Ondernemendheid is een overkoepelende term voor een ondernemende houding en ondernemend gedrag. Een belangrijke voorwaarde voor ondernemerschap.

Een ondernemende houding houdt voor een leerling in dat de leerling actief op zoek gaat naar kansen om nieuwe initiatieven te ontplooien. Maar ook dat de leerling kansen ziet en onderkent en deze aangrijpt. Vervolgens vertaalt de leerling deze kansen in concrete acties en bouwt zo aan een ondernemende houding binnen school, werk of privé.

Kunnen docenten ook ondernemend zijn?

Om ondernemerschap en ondernemendheid te stimuleren, kom je automatisch bij de docenten uit. Zij zijn degenen die een belangrijke rol vervullen in het ontwikkelingsproces van de leerling. Jong Ondernemen is daarvoor het ideale platform, en als hoofdsponsor blijven wij dat ondersteunen. Mijn hart voor Jong Ondernemen blijft kloppen.

Met Jong Ondernemen krijgt ondernemerschap langzamerhand een vaste vakinhoudelijke positie in het onderwijs. Vervolgens is het belangrijk krachten te bundelen en activiteiten af te stemmen, zodat het nationale beleid op het gebied van onderwijs en ondernemerschap verder worden versterkt. Maar belangrijker: de ondernemers van morgen opstaan.

Blijf lezen: lees meer over de persoonlijke eigenschappen van de ondernemer.

Met ondernemende groeten,

Martijn