Ecosysteem voor ondernemerschap en de rol van de ondernemer daarin

Entrepreneurship Ecosystem and 6 areas to benefit from Entrepreneur Scan

In deze 5 minuten blog, lees je welke factoren essentieel zijn voor een ecosysteem voor ondernemerschap. Een ecosystem dat landen helpt met economische ontwikkeling. Aangevuld door 6 factoren, determinanten, die maatwerk op de ondernemer mogelijk maken en het proces van economische groei bespoedigen.

Inhoud

Ondanks een hoge kans op falen, zijn nieuwe bedrijven, starters en startups van toegevoegde waarde voor een economie in een land. Daarom zou de toegevoegde waarde zelfs nog hoger zijn als deze bedrijven kunnen doorgroeien of zelfs een gazelle worden (sterk groeiende bedrijven; 3 jaar op rij een werknemersgroei van 20%+). In aanvulling daarop, de lokale ondernemer heeft een cruciale rol in het bereiken van succes, sterke groei dus. Bijvoorbeeld, door goede voorbereiding en het verbinden van zakelijke en persoonlijke doelen van de ondernemer aan de zijn of haar ondernemerscompetenties vergroten de kansen op succes sterk.

E-Scan biedt een online platform voor ondernemersontwikkeling. Met het E-Platform, vallen de kennis en diensten van coaches en experts naadloos samen met de organisatiekracht van support organisaties, zoalsbrancheorganisaties, incubators en kamers van koophandel. Bovendien geeft het beleidsmakers de kans te voldoen aan de behoefte van verschillende belangen. Door begeleiding af te stemmen op de persoon van de ondernemer (maatwerk), kan op lokaal gebouwd worden aan een sterker ecosysteem voor ondernemerschap. Door het E-Platform kan die begeleiding nationaal worden opgeschaald.

Een goed voorbeeld van een ondernemers ecosysteem, dat op regionaal en landelijk niveau succesvol kan werken, is ‘Ik Start Smart’ (OECD, 2014). Dit uitvoeringsprogramma heeft de waarde en de impact van het E-Platform en de E-Scan als instrument voor het meten en ontwikkelen van de ondernemer aangetoond. Het vergroot zijn of haar overlevingskansen na vijf jaar aanzienlijk. In tegenstelling tot het landelijke gemiddele van 49% overlevingskans, stijgen de kansen op nog in bedrijf zijn met een onderneming tot 89% na vijf jaar. 

De economische en sociale toegevoegde waarde: meer welvaart en welzijn

Het doel van economisch beleid is doorgaans economische groei. Dit betekent concreet:

 • meer bedrijven;
 • meer banen;
 • een sterke concurrentiepositie;
 • meer innovatie
 • meer duurzaamheid en aandacht voor de (milieu) omgeving.

Verder, het doel van innovatiekracht en competitief voordeel komt voort uit de behoefte aan welvaart en voorspoed. Hoe welvarender een land, hoe productiever en innovatiever bedrijven moeten worden om concurrerend te blijven en lonen en welvaart te laten groeien.

De Europese Unie benadrukt altijd het belang van innovatie en creativiteit door middel van ondernemerschap. De Europese Unie identificeert bijvoorbeeld het verband tussen creativiteit, het innovatieproces en ondernemersactiviteit als essentiële instrumenten om de welvaart te behouden en wegen te vinden naar een duurzame samenleving; welzijn. Welzijn groeit in belang ten opzichte van welvaart.

De toegevoegde waarde van ondernemerschapsbeleid

Meer landen evolueren naar een meer ondernemende samenleving. Ondernemerschapsonderwijs, ondernemende werknemers (intrapreneur), en mensen die voor eigen rekening en risico een bedrijf willen starten. Ruimte om te ondernemen. Bovendien groeit de waardering voor creativiteit, risico-nemen, en ondernemen. Ondernemers en ondernemend gedrag zijn nodig om mee te kunnen in een onzekere en dynamische omgeving.

Voor duurzame groei zijn echter ook de kwaliteit en infrastructuur van de (nieuwe) ondernemingen belangrijk. Zo neemt de kwaliteit en overlevingskans van nieuwe bedrijven toe door:

 • individuele begeleiding (maatwerk), voor en na de start
 • ontwikkeling van ondernemerscompetenties (kwaliteiten, eigenschappen, motivatie en kennis)
 • geld en funding op het juiste moment
 • contact met andere bedrijven, die in dezelfde bedrijfsfase zitten

Wetenschappers publiceerden een interessant artikel: ‘Entrepreneurial Ecosystems.’ Vrij vertaald als het ecosysteem voor ondernemerschap. Het raamwerk biedt een overzicht van actoren en een context voor de ontwikkeling van startups en (ambitieus) ondernemerschap.

The Dutch Entrepreneurial Ecosystem
Source: Stam, E. et al. 2016.  Entrepreneurial Ecosystem.

De toegevoegde waarde voor een ecosysteem voor ondernemerschap

Om groei en innovatie te realiseren moet het ecosysteem voor ondernemers goed functioneren. Zo’n ‘ondernemend ecosysteem’ is een interactief netwerk van actoren die elkaar en de overlevingskansen van een entrepreneur en zijn bedrijf in de regio (of breder) beïnvloeden.

Deze actoren zijn sociale netwerken, formele instellingen, menselijk kapitaal, cultuur, nieuwe kennis en financiering cruciaal voor waardecreatie vanuit ondernemerschap. In aanvulling daarop, de competenties van een ondernemer zijn ook belangrijk om apart te vermelden. Als het goed is maken ze deel uit van het menselijk kapitaal. Maar vaak wordt dit begrip verengd tot het geheel van competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden van de werknemers. De uitdaging is om al deze elementen elkaar zodanig aan te laten vullen dat ze samen meer waarde opleveren. Dat is wat een goed functionerend ecosysteem kenmerkt.

Kortom, waardecreatie door ondernemerschap houdt in:

 • de competenties van de ondernemer,
 • netwerken,
 • formele ondersteundende organisties,
 • menselijk kapitaal,
 • cultuur,
 • nieuwe kennis en
 • financiering.

Het is de uitdaging om al deze elementen zodanig elkaar te laten aanvullen, dat ze samen meerwaarde opleveren. In wezen is dat wat duidt op een goed functionerend ecosysteem. Dat is evengoed een hele uitdaging, want in elk systeem heb je sterke en zwakkere schakels.

Het Entrepreneurship Ecosystem is complex. Wat dus essentieel is, zijn niet alleen gegevens op macro-economisch niveau, maar ook op individueel niveau. Denk bijvoorbeeld aan ondernemersgedrag, ambitieniveaus en vaardigheden van de oprichters van een bedrijf. Dezelfde persoon kan in een andere context anders reageren en de huidige monitoren meten dit niet. E-Scan levert de informatie op individueel niveau en teamniveau van de ondernemers. Het voegt de ontbrekende essentiële informatie toe aan onderzoek en analyse.

E-Scan kan een belangrijke rol vervullen in de determinanten van het ecosysteem van ondernemerschap. Deze internet App werkt als een verbinder tussen de actoren in het systeem. Het maakt het mogelijk een individueel en op maat gemaakt ontwikkelprogramma te ontwerpen. Het resultaat is een vliegwieleffect op de ondernemingsprestaties en een impact op het ecosysteem.

E-Scan heeft invloed op de zes (f)actoren van het ecosysteem

#1. Ontwikkelen ondernemersvaardigheden

Ten eerste speelt de bedrijfseigenaar een cruciale rol bij het behalen van succes. Daarom moeten de zakelijke en persoonlijke doelen van de ondernemer passen bij zijn competenties. Pre- en post-onderzoek laten groei zien voor alle eigenschappen en vaardigheden van de ondernemende persoonlijkheid. Bovendien heeft onderzoek aangetood dat ondernemerscoaching in combinatie met E-Scan en de aanvullende tools de overlevingskansen met succes beïnvloedt.

#2. Ondernemende cultuur en leiderschap

Ten tweede is het groeien naar een ondernemerscultuur een ontwikkeling die tijd kost. Een ondernemersattitude als noodzakelijke voorwaarde voor ondernemerschap kan volledig in het onderwijs worden geïntegreerd. E-Scan wordt al veel gebruikt in het onderwijs; van basis- tot universitair onderwijs. Het zou kunnen fungeren als een leerlingvolgsysteem. Het instrument wordt al gebruikt voor het stellen van doelen door individuele leerlingen en voor de persoonlijke ontwikkeling.

#3. Financiering

Ten derde is de toegang tot krediet voor het midden- en kleinbedrijf momenteel beperkt; risico’s worden vaak als te groot beschouwd. E-Scan biedt de belegger meer zekerheid over het succes van een onderneming en de match van de voorgestelde strategie met kwaliteiten van de ondernemer.

#4. Networken en formele instituten

Ten vierde zijn naast de kwaliteiten van de ondernemer ook de aanwezigheid van sociale netwerken en formele instituties een essentiële voorwaarde voor succesvol en ambitieus ondernemerschap. Een netwerk is bijvoorbeeld een goede manier voor ondernemers om kennis op te doen over andere belangrijke componenten van het ecosysteem, zoals toegang tot durfkapitaal, technologieën en nieuwe markten. Onze “Software as Service” is voorbereid op een community waar ondernemende bedrijven elkaar kunnen zoeken en vinden.

#5. Talent en nieuwe kennis

Ten vijfde is ook de aanwezigheid van voldoende menselijk kapitaal belangrijk. Dit werkt het beste als er veel divers talent is. Vooral in relatief snelgroeiende kleine bedrijven heeft de eigenaar niet altijd de kennis en vaardigheden om zich snel genoeg aan veranderingen aan te passen. Daarom is kennisuitwisseling en interactie met experts nodig. E-Scan heeft een platform waar business coaches, mentoren en experts aan de ene kant, en ondernemers aan de andere kant aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

#6. Intermediaire diensten

Ten zesde een ecosysteem kan niet zonder de ondersteuning van adviseurs, coaches, en docenten. Branche- en overheidsorganisaties kunnen de vraag naar diensten ophalen en aanjagen. Tegelijkertijd kunnen zij de vraag afstemmen op het aanbod aan ondersteuning. Een faliciterende en matchmaker functie dus. Hiermee fungeert de overheid als spin in het web. Dat is een cruciaal onderdeel van elk ecosysteem.

Entrepreneurs aren’t born, they are made. Entrepreneurial ecosystems play an essential role in facilitating and fostering entrepreneurship.

Entrepreneur Scan biedt een breed scala aan produceten en diensten aan voor het meten en coachen van ondernemers naar duurzaam succes. Als je benieuw bent naar je eigen E-Scan en hoe ondernemend jij bent, dan kun je hier een proefversie starten.