Wat is de kern van ondernemen in crisistijd?

Ondernemen in goede tijden en overvloed aan consumptie is allicht eenvoudiger dan ondernemen in tijden dat elke besteding nader wordt afgewogen. Het komt nu aan op creativiteit, doorzettingsvermogen en blijven ontwikkelen en investeren. Niet voor niks dat in mindere tijden uitspraken als “Never waste a good crisis” van de Amerikaanse econoom Milton Friedman worden aangehaald. Het komt er in feite op neer dat er altijd kansen zijn. “What doesn’t kill you, makes you stronger”, is de gedachte.

Inhoudsopgave

Creative Destruction

Econoom Schumpeter omschreef dit proces ook wel als ‘creative destruction’. Een crisis leidt tot een natuurlijke opschudding van de sterken en de zwakkeren. Hij stelde dat economische verandering om innovatie, ondernemersactiviteiten en marktmacht draait. Je moet je blijven vernieuwen, wil je overleven. En misschien is dat in deze tijd wel helemaal aan de orde.

Inspireren en kopiëren liggen dicht bij elkaar en worden juist door onze open economie sneller opvolgend. Het stelt hoge eisen aan de ondernemer van nu om markt voor zichzelf te creëren. En als je niet meer zoveel vet op de botten hebt, kom je wel echt bij de kern van je drijfveren voor het ondernemerschap. Je wil en motivatie om je doel te bereiken geeft de kracht tot doorzetten en het toch opnieuw zien van kansen, ook al lijkt het soms even niet te lukken.

Een reflectie van de tijd, in de onderzochte meningen van ondernemers, komt naar voren in de onlangs verschenen onderzoeken van KvK en ING.

COEN resultaten

Uit de Conjunctuur enquête Nederland (COEN) kun je achterhalen hoeveel vertrouwen ondernemers hebben in de economie. Er zullen altijd faillissementen zijn; in goede en mindere tijden. Voor sommigen is een crisis juist een reden om te starten met een eigen bedrijf, voor anderen is het nog even een pas op de plaats te maken. Maar los van het economische weer, veel ondernemers ervaren belemmeringen bij het uitoefenen van hun ondernemersactiviteiten. De belangrijkste belemmering is afname van vraag naar producten cq. diensten, gevolgd door financiële beperkingen en het krijgen van financiering

ING Ondernemersindex

Uit de Ondernemersindex van het ING blijkt dat ondernemers vaker gematigd negatief zijn over de economie, maar desondanks halen ze onverminderd voldoening uit het ondernemerschap. Opvallend gegeven over deze laatste zogenaamde emotionele index, was dat de allerkleinsten en grote bedrijven het meest positief hierover waren.

Daarnaast zijn jonge ondernemers positiever dan de oudere generatie ondernemers over hun vertrouwen in de commerciële omstandigheden. Dit is voor de emotionele index weer net andersom. Ondernemerschap geeft ouderen meer voldoening dan aan de jongeren. Dit gegeven vind ik persoonlijk best een belangrijke, want hoe kom je moeilijke tijden door als je dagelijkse werkzaamheden geen voldoening opleveren?

Sterker ondernemerschap door coach

Ik heb al vaker gezegd: “Willen is belangrijker dan kunnen”. Je wil zorgt voor de droom, de kans, het doen en het doorzetten in je ondernemerschap. Juist in deze tijden. Als je het gevoel hebt, dat je dit even kwijt bent, dan kan een coach je helpen. Een ondernemerscoach heeft kennis van zaken en spiegelt zodanig dat jij de weg (weer) vindt, jouw ondernemersweg.

De reguliere cijfers van overlevingskans na vijf jaar liegen er niet om. Inmiddels zijn de effecten van de combinatie van de E-Scan met een ondernemerscoach door ITS en EIM aangetoond. Een verhoging van de kansen naar 89%. Tevens ervaren deze ondernemers omzetgroei, meer marktgerichtheid en verbeterd financieel inzicht.

Ook in deze tijd willen wij jou helpen je kansen te vergroten van jouw ondernemerschap. Onze coaches kun je bereiken via het E-Platform. Wij zijn benieuwd hoe jouw bedrijf loopt en wat je wilt bereiken. Sta stil bij jouw ondernemerschap. Neem de eerste stap vooruit.

Met ondernemende groeten,

Martijn

Lees meer tips over succesvol ondernemen