De #1 tip wat je moet weten over ondernemen

Onlangs is door het EIM en het VU onderzoek gedaan naar de overgebleven zin in ondernemen van de failliete ondernemer. Een faillissement in Nederland lijkt nog steeds een taboe en brengt naast financiële ellende ook een hoop sociale ellende met zich mee. Dit in tegenstelling tot de VS waar faillissement niet wordt gezien als afgang of taboe, en de kansen open liggen om wederom op te gaan staan en te ondernemen. Waar zit dit verschil?

Inhoudsopgave

Houding failliete ondernemer

Uit het onderzoek komt naar voren dat failliete ondernemers in Nederland barrières ervaren bij het wederom starten van een bedrijf. Belemmeringen als de duur van de afwikkeling van het faillissement, de mate van stigmatisering rondom faillissement, betrokkenheid bij faillissement leidt vaak tot sociale uitsluiting. Het voelt alsof je van de regen in de drup valt. En dit is precies wat uit het onderzoek blijkt.

It’s the entrepreneur, stupid

De beeldvorming en angst zit ook in de ondernemer zelf. Het blijkt dat andere ondernemers helemaal niet zo negatief aankijken tegen een faillissement van een collega ondernemer. Hetzelfde geldt voor de curatoren. Slechts een beperkt deel van de curatoren vindt ondernemers betrokken bij een faillissement bij voorbaat onbetrouwbaar of incapabel. Uit interviews blijkt wel dat curatoren zich storen aan ondernemers die de oorzaak enkel buiten henzelf zoeken en niet reflecteren op de door hen gemaakte fouten.

De #1 tip wat je moet weten over ondernemen

Het onderzoek geeft aan, dat als een failliete ondernemer het negatieve beeld wil kantelen, hij professioneel ondernemersgedrag moet tonen. Dus werk aan jouw ondernemersgedrag. Zoals een fatsoenlijke boekhouding en goede relaties met financiers en leveranciers. Ook doe je er goed aan, niet onnodig in de verdediging te schieten. Het bouwen aan zelfvertrouwen is hierin belangrijk. Je staat voor wie je bent en je gelooft in waar je voor staat. Ondernemen is vallen en opstaan, maar ook staan en opvallen.

Ik wens je veel ondernemerschap,

Martijn

Lees meer tips over succesvol ondernemen